HOBAS Boru Sınıflandırma

HOBAS Boruları, 

  • Rijitlik 
  • Basınç  
  • Dayanım

a göre sınıflandırılabilirler.

 

 

Rijitliğe göre sınıflandırma

Boru rijitliği defleksiyon dayanımının göstergesidir. Daha yüksek et kalınlığı daha yüksek rijitlik, dış yüklere dayanımı getirir. HOBAS Boruları standart rijitlik sınıfları esnek kabul edilirler çünkü boru defleksiyonunun basınç ve yükün zeminde dağılımında önemli bir etkisi vardır, ve zemin,borunun yük taşımasında önemli bir rol oynar. Mekanik açıdan ,et kalınlığının aksine rijitlik bakımından boru sınıflandırması daha doğrudur.

Rijitlik Sınıfları  
SN 2500 Bu borular bazı gömülü uygulamalada kullanılabilse de daha çok sürme(relining) projelerinde kullanılır.
SN 5000 Düşük/Orta yükler için seçilmiş bir sınıftır, örneğin 3 m derinlik ve 60 t trafik yükü olan
SN 10000 Daha büyük yüklerin sözkonsu olduğu , örn. karışık zemin ve 4 m derinlik ile az kaplamalı zeminde 60 t lik trafik yükü
SN >10000 Özel olarak yüksek rijitlik gereken durumlarda, örn. 500,000 N/m², luk kuyu borusu.
Daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki HOBAS satış temsilcinizle temasa geçin

SN...Nominal Rijitlik (N/m²)

 

Basınca göre sınıflandırma

Nominal basınç sınıfı (PN) projedeki maksimum işletme basıncını ifade eder. Her basınç sınıfı bir rijitlik sınıfı ile kombine edilebilir. Bir HOBAS borusunun kısa vadeli patlama basıncı nominal basıncının en az 4 katı olmalıdır.  Bu da servis ömrü boyunca basınca dayanıklılığının garantisidir.

Dayanım Sınıfları

Borunun kimyasal dayanımı ve kullanılan reçine arasında doğrudan bağlantı vardır. Standart reçine ile üretilen boru(VA) kanalizasyon ve H2S-hidrojen sülfür korozyonuna dayanıklıdır. Diğer reçine tipi-vinilester farklı kimyasal ve ısıya karşı dayanıklılık gereken durumlarda kullanılır.