Hidrolik Özellikler

HOBAS CTP Boruları, diğer malzemelrin benzer çaptaki ürünlerine göre belirgin olarak düşük sürtünme kuvvetlerine ve  mükemmel hidrolik akış özelliklerine sahiptirler. Not only are the hydraulic properties favorable the smooth resin rich internal lining layer provides protection against highly corrosive media and the internal surface is not prone to tuberculation and encrustation. Bu, HOBAS 'ı temiz ve atıksu sistemleri için cazip kılar. Aşağıda hidrolik pürüzlülük katsayıları verilmektedir:

Borular için pürüzlilik katsayıları  
Colebrook-White k 0.01
Hazen-Williams C 155
Mannings n 0.008-0.01

Sonuç olarak, boru boyunca akışkanın taşınması daha enerji gerektirir. Tasarruf edilen enerji boru hattının ekonomik olması açısından önemlidir. Aynı zamanda pürüzsüz yüzey çamur artıklarının tortulaşmasını önler. Bakım, temizleme ve dolayısıyle işletme maliyetlerini en aza indirir.