Savurma Döküm CTP Borular

HOBAS Savurma Döküm Prosesi tam otomatik bir üretim prosesidir. Bilgisayar kontrolünde besleme ünitesi ile 6 m uzunluğundaki dönen kalıba hammadeler-doymamış polyester reçine, camelyafı ve agregalar- verilir. Böylece her katta dizaynın gerektirdiği malzemelerle boru üretimi gerçekleştirilir. Sağda görebilirsiniz...

İhtiyaç duyulan boru özelliklerine göre, rijitlik ve basınç sınıfları, DIN 16869 standardına göre boru çeperi katman ve yapısının nasıl olacağını belirleyen bir program sayesinde boru üretilir. Santrifüj prosesi esnasında çepere uygulanan basınç 30-70 bar arasında olduğundan tam bir sıkışma gereçekleşir ve boru çeperi içinde hava boşluğu kalmaz.   

Sonuç: Tam sızdırmaz bir boru çeperi. CTP ürünlerde hava boşluğunun olmaması kaliteyi beirleyen çok önemli bir faktördür. Teoride neredeyse sonsuz tipte boru üretilebilecek olmasına rağmen HOBAS Boruları karakeristik bir çeper yapısına sahiptir.  Bir çekirdek katman ağırlıklı olarak aggregalardan oluşurken, bu katmanın altında ve üstünde yoğun camelyaf donatılı katmanlar yeralır. Geçiş katmanları da bu katmanlar arası uyumu kolaylaştırır. Yapı olarak çift T profile benzer ki bu da en ekonomik  biçimde yük kapasitesi yüksek bir malzeme elde edilmesini sağlar.  Dışındaki katman ise UV ışınlarına dayanıklıdır, iç yüzeyinde ise pürüzsüz ve dayanıklı reçinece zengin atman yeralır.   

Kürlenme (sertleşerek pişme denilebilir) sonrası kalıptan çkarılan boru gerekli standartlara göre kontrolden geçer. Sonrasında iki uç pahlanır ve bir uca manşon takılır. Son kontrolden sonra boru sevkiyata hazır hale gelir. 

 

Ürün Aralığı

Nominal Çap(DN) 150-3600 mm  
Nominal Basınç(PN) 1-32 bar  
Nominal Rijitlik(SN) 630-1.000.000 N/m2  
Ürünler -Atıksu Boru Hatları -İçmesuyu Boru Hatları -Egzoz Hava Boru Hatları