HOBAS Tünel Drenaj Sistemleri

Tünellerde kullanılacak borular için önemli bir özellik de  tutuşabilirlik/yanabilirlik derecesidir. HOBAS CTP prosesi, tünellerdeki yangın tehlikesini belirgin biçimde azaltan özel bileşenlerin katılmasına izin verir. Zaten zor yanıcı olan bileşenleri içeren (camelyafı vb.) malzemeler yangın tehlikesini azaltır.   

Diğer bir yandan, boru içinden geçen akışkanın zeminsuyunda seyrelmiş minerallerin çok olması, boru iç yüzeyinde, hidrolik kayba neden olan tahrişlere yol açar. HOBAS CTP boru sistemleri, boru yüzeyi koruyucu astar tabakayla kaplıdır ki bu tabaka, son derece düzgün ve pürüzsüz  olup mineral vb. nin yüzeye tutunmasını engeller.  

 

Ürün Aralığı  
Nominal Çap [DN] 150 - 3600 mm
Nominal Basınç [PN] 1 bar
Ürünler - Borular, Bağlantılar, Fittingler, Aksesuarlar
- Yanmaya Dayanıklı Malzeme